Robot Savaşı

Yarışacak robotların detaylı bilgilerini içeren raporlar engeç 21.04.2018 saat 23.59’a kadar baurobotics@gmail.com adresine gönderilmelidir. Raporlarını belirtilen sürede göndermemiş, yeterli seviyeye çıkartmamış veya raporlarda belirtilen bilgilerden farklı robot getiren takımlar yarışmaya kesinlikle alınmayacaktır.

 

Yarışma

Yarışma, robotların 3’er dakikalık ikili karşılaşmaları (maç) halinde gerçekleşir.

Eşleşen 2 robot arasında sadece tek round yapılacaktır.Robotlar, maça pistin iki eşit parçaya bölündüğü alanlara yerleştirilecektir.

Pistin ortasına 10cm çapında, bir tane çelik küre yerleştirilecektir. Amaç ise robotlara verilen 3dk süre sonunda küreyi rakip robotun alanında tutabilmesidir.

 

Robotun Kazanma ve Kaybetme Durumları

Bir robot diğer rakip robotu rakip robotun başladığı alanın köşelerindeki çemberlerden birinde 10 saniye boyunca; sıkıştırdığı robotun herhangi bir yerini daire içerisinde tutabilirse, rakip robot kaybeder.

Pistin ortasına konulan küre robotlara verilen 3 dakikanın sonunda hangi alanda duruyorsa yarışma başında o alana sahip olan robot puan kaybeder. 3dk sonunda, eğer küre sahanın ortasındaki çizgi üzerinde kalırsa, hakem kararıyla kürenin yüzdesel olarak çoğunluğu hangi yarı sahadaysa, o alanın robotu kaybeder.

Bir robot diğer rakip robotu işlevleri sayesinde hareketsiz bırakırsa, küreyi hareketsiz kalan robotun alanına itmesi gerekir. Küre olduğu yerde hareketsiz şekilde 15 saniye durursa, kürenin durduğu alana sahip olan robot kaybeder.

 

Genel Kurallar

Yarışma esnasında Robot Savaşları Kategorisi hakemlerine sözlü itiraz yapılmamalıdır. Yarışmanın ardından itirazlar yazılı olarak “Kriz Masası”na yapılmalıdır.

Tüm robotlar Robot Savaşları Arenası zemini ile temas halinde olacak şekilde tekerlek, palet vb. hareket sistemlerine sahip olmalıdırlar.

Robotlar pnömatik ve hidrolik sistemler kullanarak zıplama/atlama gibi özelliklere sahip olabilirler.

Uçabilme özelliğine sahip robotlar güvenli olarak belirlenen alanın dışına çıkmamalıdır ve katiyen seyirci güvenliğini tehlikeye sokmamalıdır. Bu özelliğe sahip robotların yarışma başlamadan önce hakemlere bilgi vermesi ZORUNLUDUR.

Tüm robotlar uzaktan kumandalıdır. Kablo ile bağlı kontrol edilen veya otonom çalışan robotlar Robot Savaşları Kategorisi’ne dahil olamazlar.

Robotların güç kaynakları(pilleri), bunların bağlantı kabloları ve bunun yanında pnömatik ve hidrolik sistemlerin tankları robotların gövdesine gömülü ve dışarıdan etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmelidir.

Bu kurala uygun görülmeyen robotlar gerekli önlemler alınmadığı takdirde diskalifiye edileceklerdir.

Karşılaşmalar tek round ve ikili müsabaka olacak şekilde gerçekleşecektir. Her round yalnızca 3 dakikadan oluşmaktadır.

Karşılaşma başlamadan önce yarışmacı ekipler hakemlerle birlikte robotlarının çalışmasını kontrol edeceklerdir. Teknik bir aksaklık söz konusu olduğunda taraflar 10 dakikalık teknik mola haklarını kullanabilirler. Karşılaşma boyunca teknik mola hakkı verilmeyecektir.

Teknik mola hakkını kullanıp, vaktini dolduran robot, Robot Savaşları Arenası’na bırakılır ve herhangi bir müdahale hakkını kaybeder. Müdahale olduğu durumda, ilgili ekip diskalifiye edilir.

Bir tarafın teknik mola aldığı durumda, eğer diğer taraf teknik mola hakkını kullanmak isterse, bu durumda daha önce teknik mola hakkını kullanmaya başlayan ekip süreleri bittiğinde sürelerini tutan hakem ile birlikte robotlarını piste koyar ve robotlarına herhangi bir müdahale de bulunamaz. Böyle bir durumda, durumun vaziyetini uygun gördükleri takdirde hakemler diğer yarışmacıyı çağırabilir ve söz konusu karşılaşmanın teknik mola haklarını kullanan robotların, 10 dakikalık teknik mola süreleri bittiğinde, ilgili hakemler robotlara müdahaleye izin vermeyeceklerdir. Müdahale olduğu durumda ise, ilgili ekip veya ekipler diskalifiye edilecektir.

Yarışma başladıktan sonra yarışmacı tüm robotlar hazır olmalıdırlar. Anons geçildikten sonra beklenen ekibin robotlarıyla yarışma alanına gelmeleri için yalnızca 2 dakikaları vardır. Bu süreyi aşan ve robotlarını Robot Savaşları Arenası içerisinde hazır bulundurmayan ekipler hakemler tarafından elenecek ve rakipleri karşılaşmanın galibi sayılacaktır.

İki dakika sonunda, eğer anonsu yapılmış robotun ekibi robotlarını, BauRobotics Robot Savaşları Arenası içinde hazır bulundurmadıkları takdirde eleneceklerdir. Bu iki dakikalık süreye arenanın içinde bulunduğu kongre salonunda olmak dahil değildir.

Karşılaşma öncesi robotlar hakemler tarafından belirlenen yarışma kriterlerine uygunlukları açısından kontrol edileceklerdir. Kriterlere uymayan robotlar hakemler tarafından diskalifiye edilecektir.

Karşılaşmanın ilk 30 saniyesi (30. Saniye dahil) içinde hareket etmeyen robot Robot Savaşları Kategorisi hakemleri tarafından diskalifiye edilecek ve söz konusu robotun rakibi galip sayılacaktır.

Yarışmacı ekipler en fazla iki kişiyi pist üzerinde bulunmak üzere görevlendirebilirler. Robotu aynı anda sadece bir kişi kontrol edebilir.

Karşılaşma sonucunda herhangi bir robot işlevsiz hale gelmediği takdirde, söz konusu karşılaşma sonucu tur sonunda açıklanacaktır.

Karşılaşmanın başlamasının ardından ekipler robotlarına ve piste hiçbir müdahalede bulunamazlar. Herhangi bir müdahaleye çalışılması söz konusu olduğu takdirde yarışmacı takım Robot Savaşları Kategorisi hakemleri tarafından diskalifiye edilecektir.

BauRobotics Robot Savaşları Kategorisi hakemlerinin çalışmasını engelleyecek her türlü sözlü vb müdahale diskalifiye sebebidir. Bu tarz davranışlar sergileyen ekipler diskalifiye edilir.

Tüm katılımcılar bu sayfada belirtilen tüm kurallara ve yayınlanan “Yarışma Genel Kuralları”na uymak zorundadırlar. Aksi yaşanan durumlarda yarışmadan men edilme durumu söz konusudur.

 

Güvenlik

Robotlarda sıvı yakıt (LPG, CNG, mazot, benzin, içten yanmalı motor gibi) kullanılamaz.

Tüm robotlar kumandaları üzerinden acil durumlarda gücü kesebilmelidirler.

Yapılacak olan kontroller dahilinde kumandadan gücü kesemeyen robotlar (fail-safe) kesinlikle yarışamazlar.

Buna ek olarak, robotlar kendi üzerlerinde de bir acil durum güç kesme butonu bulundurmak zorundadırlar.

Bu şartları sağlamayan robotlar Robot Savaşları Kategorisi hakemleri tarafından diskalifiye edilecektir.

Karşılaşma esnasında oluşabilecek acil durumlarda yarışmacı ekipler, hakemlerin komutuyla gücü kesmek zorundadırlar.

Hakemler herhangi bir sebepten dolayı güvenli bulmadıkları robotları hakem genel koordinatörlüğü onayı ile diskalifiye etme hakkına sahiptir. Söz konusu sebep açıklanmak zorundadır.

Robotların power(Aç-Kapa) butonları saldırı mekanizmalarından uzak olmalıdır.

Pnömatik veya hidrolik sistem kullanan robotlarda yarışmacı ekipler basınç tanklarını sabitlemek zorundadırlar.

Yarışmacı ekiplerin saldırı mekanizmaları üzerinde, robotların üzerinde yapılabilecek bir çalışma esnasında oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı gereken güvenlik önlemlerini almış olmaları gerekmektedir. Herhangi bir olumsuzluğun tüm sorumluluğu yarışmacılara aittir.

Yarışmacı ekiplerin, yarışma başlayana kadar yapacakları çalışmalarda yanlarında koruma gözlüğü, eldiven, önlük vb tedbir elemanlarını bulundurmalıdırlar. Fuaye alanında bu konu ile alakalı olarak denetimler yapılacaktır. Bu konuda hassasiyet göstermeyen yarışmacı ekiplerin yaşayacağı herhangi bir kazadan BAU IEEE Robotik ve Otomasyon Topluluğu sorumlu kabul edilemez.

 

Ağırlık ve Boyutlar

Yarışmacı ekipler robotlarını Robot Savaşları Arenası boyutlarına uygun dizayn etmelidirler.

Robotların toplam ağırlıkları sarf malzemeleri, mekanik ve elektronik kısımlar dahil olmak üzere 20 kg + %5 hata payı ile sınırlandırılmış olup bu sınırı aşan robotlar kontroller sonucunda Robot Savaşları Kategorisi hakemleri tarafından yarışmadan diskalifiye edilecektir.

 

İtici Güç Sistemleri ve Saldırı Mekanizmaları

İtici güç sistemlerinde ve saldırı mekanizmalarında B.1 de belirtiği üzere sıvı yakıt kullanılması kesinlikle yasaktır. Yarışmacılar robotlarında pnömatik, hidrolik sistemler kullanabilirler.

Lazer, jammer (sinyal bozucu/karıştırıcı), parça fırlatıcı, aşındırıcı ve korozyona sebep olan maddeler (asit vb) kullanmak yasaktır, tespit edildiği takdirde yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.

Parlayıcı madde çıkaran (Kıvılcım vb) ve ateş çıkaran mekanizmaya sahip robotların ayrıntılı bir şekilde raporlarında kullandıkları maddeleri bildirmek zorundadırlar.

Silah sistemleri BauRobotics Robot Savaşları Arenası’na herhangi bir zarar vermeyecek şekilde düşünülmelidir. Bu durumla birlikte B, C ve D maddelerinde belirtilen kurallara uymayan robotlar yarışmaya alınmazlar.

 

Uzaktan Kumanda Sistemleri

Robotlar bluetooth kullanılarak kontrol edilebilirler.

Uzaktan kumanda kullanan ekiplerin kullandıkları kumandaların frekansları 433 MHz’ten yüksek olmak zorundadır. 433 MHz bandında olması durumunda en az 8 bitlik şifreleme zorunludur. Frekanslar yarışma öncesinde Robot Savaşları Kategorisi Hakemlerine belirtilmelidir.

2.4 GHz frekansa sahip kumanda kullanan yarışmacılar bunu belirtmeli ve söz konusu yarışmacı ekiplerin görüştürülüp gerekli protokol ayarlamalarını yapmalarını gerekmektedir.